Hình ảnh

Huỳnh Ngọc Thu

Đại lễ vía Đức Chí Tôn là một trong những nghi lễ tôn giáo quan trọng của tín đồ ở TP. Hồ Chí Minh, cũng như tại các tỉnh thành Nam bộ. Họ tổ chức buổi đại lễ rất chu đáo và qui cũ. Tất cả hành vi của tín đồ trong buổi lễ đều được xét nét cẩn thận; có những hành vi phải được tập luyện nhiều lần.

Quan sát và phân tích toàn bộ buổi đại lễ vía Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài, chúng tôi nhận thấy, nó không phải đơn thuần là hành vi tín ngưỡng mà còn chứa đựng trong đó cả hệ thống tư tưởng tôn giáo, một niềm tin siêu lý của tín đồ, một sức mạnh của cộng đồng; và là kết quả của sự kết tinh, phản ảnh của một hệ thống văn hóa - xã hội tạo ra nó.

Do đó, khi quan sát và phân tích tỉ mỉ từng nghi lễ của tôn giáo trong những xã hội nhất định, như đại lễ viá Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài, chúng ta có thể phân biệt nhận biết được một phần sự khác nhau của các yếu tố văn hóa - xã hội loài người mà nó là tác nhân hình thành nên những nghi lễ tôn giáo đó. 

Caodai Conference - © 2016 DeraCMS