Hình ảnh

Janet Hoskins là Giáo sư nhân học và tôn giáo tại Khoa Nhân học, Đại học Nam Cali, Los Angeles, Hoa Kỳ. Những quyển sách của Giáo sư đã được xuất bản gồm The Divine Eye and the Diaspora: Vietnamese Syncretism Becomes Transpacific Caodaism (University of Hawaii 2015)], The Play of Time: Kodi Perspectives on History, Calendars and Exchange (1996 Benda Prize in Southeast Asian Studies, University of California), and Biographical Objects: How Things Tell the Stories of People’s Lives (Routledge 1998). Giáo sư Janet Hoskins còn đồng tham gia biên soạn bốn quyển sách khác, như Transpacific Studies: Framing an Emerging Field (with Viet Thanh Nguyen, University of Hawaii 2014), Headhunting and the Social Imagination in Southeast Asia (Stanford 1996), A Space Between Oneself and Oneself: Anthropology as a Search for the Subject (Donizelli 1999) and Fragments from Forests and Libraries (Carolina Academic Press 2001). Giáo sư từng là Chủ tịch Hội Nhân học Tôn giáo từ năm 2011-13, và đã viết các tài liệu khảo tả dân tộc học (được công bố bởi Documentary Educational Resources, www.der.com), và là đạo diễn bộ phim về Cao Đài với chủ đề “The Left Eye of God: Caodaism Travels from Vietnam to California” tại Đại học Nam Cali, Los Angeles.

Caodai Conference - © 2016 DeraCMS